Informace k prodeji ročních povolenek Lechovice

Základní informace k prodeji

Prodej ročních a dlouhodobých povolenek je regulován a provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí prodeje povolenky bez udání důvodu.

Orientační informace o stavech povolenek

K prodeji Zažádáno Schváleno Zamítnuto Uhrazeno Stornováno
37 3 3 1 13 2

Žádost o vydání roční nebo dlouhodobé povolenky

Lze žádat telefonicky nebo prostřednictvím připraveného formuláře na našem webu. K vyplnění formuláře na webu je vyžadována předchozí registrace a přihlášení. Žádost o vydání povolenky je nezávazná. Po schválení žádosti provozovatelem je na žadateli, zda tuto povolenku uhradí.

Schvalování žádosti o vydání povolenky

Žádost bude obratem prověřena telefonicky. Poté dojde ke schválení žádosti o vydání povolenky, pokud tomu nebrání jiné okolnosti (předchozí porušování řádu aj.). Po schválení se objeví žadateli u jeho žádosti možnost platby. Jakmile bude částka uhrazena a připsána na účet provozovatele nebo uhrazena hotově, provozovatel vystaví samotnou povolenku k lovu.

Počet žádostí je neomezen

I v případě, že dojde k vyčerpání kapacity pro prodej, je možné žádat o vydání povolenky. Uvedená hodnota maximálního prodeje je čistě orientační.

Postup provozovatele při nadměrném počtu žádostí

Kdo první platí, ten loví. Jestliže se rozhodnete platit svou povolenku v době, kdy je již naplněna plánovaná kapacita, může vám být platba odmítnuta. I přes schválenou žádost vám tedy povolení nemusí být vydáno. Nenechávejte platby prosím na poslední chvíli. Systém plateb se nezpracovává v reálném čase a hromadí se. Během okamžiku tedy může dojít k vyčerpání kapacity.