Lechovice - sportovní rybolov a sádka

Lechovice

Lechovice jsou malou vesničkou nedaleko od Loštic a Mohelnice, patřící pod obec Pavlov. Lechovice se nachází v nadmořské výšce 325 m n.m. a disponují nádherným výhledem na okolní krajinu, zejména pak na nedaleký hrad Bouzov.

Sportovní rybolov a sádka

Na jaře v roce 2020 bude na rybkníku v Lechovicích zahájen sportovní rybolov s omezeným provozem. Týká se to rybníka nacházejícího se pod vesnicí Lechovice, prakticky již mimo zastavěnou část vesnice. Společně se sportovním rybolovem bude po kolaudaci menšího rybníčku na tomto zřízena sádka a přípravna ryb pro hlavní rybník a rybník Sudkov. Na sádce bude pochopitelně přísný zákaz rybolovu, který se bude vztahovat na všechny uživatele mimo stanovenou obsluhu.

Jde o klidnou lokalitu, která je ideální pro nenáročné rybáře. Rybník je osazen především kaprem, amurem, štikou a hojně plevelnou rybou. Lze lovit na položenou, na plavanou. Ideální podmínky pro lov na feeder.

Rybník Lechovice u Loštic - Podzim 2019 Rybník Lechovice u Loštic - Mohelnice - Štika Rybník Lechovice u Loštic - Mohelnice Rybník Lechovice u Loštic - Mohelnice

Omezený počet lovných míst

Jelikož se jedná o menší vodní plochu kolem 6500 m2, bude návštěvnost tohoto revíru limitována jak počty lovících, tak počty lovných míst. K prodeji bude omezený počet ročních povolenek i s možností si ponechat rybu. Mimo roční povolenky budou k dispozici tzv. časové povolenky na 12 a 24 hodin. Roční povolenky budou regulovány v počtu max. 20 ks. Denní povolenky bude možno zakoupit jen po předchozí rezervaci místa. Maximální počet lovících v jeden okamžik je 5 a u skupinové povolenky max. 8 osob.

Orientační mapa

Sportovní rybolov je provozován na vodní ploše, která je označena na následující mapce.

Orientační mapa pro sportovní rybolov Lechovice - Pavlov