Lechovice - Zarybňovací plán

Zarybňovací plán - obsádka Lechovice 2020

Amurský lysec - kapr

Zarybněno v první polovině dubna 2020.
  • 200 ks kapr 1,5 - 2,5 kg
  • Kapr cca 100 ks 2,5 - 5 kg

Amur

V současné době se již amur v rybníce nachází, dosazeny následující kusy.
  • Amur 0.5 - 2 kg 100 ks

Štika

Z podzimního výlovu se do rybníka nasadilo cca 10 ks štik 60 - 85 cm
  • 30 ks štik nasazeno

Jeseter

  • 6 ks jeseter cca 60 cm

Další zarybnění v průběhu roku

Další rybí obsádka se bude řídit průběžným počtem ulovených ryb v průběhu roku. Postupně tak budeme doplňovat v průběhu celého roku především kaprovitou rybu, která bude v rozmezí lovných délek viz. Rybářský řád. Předběžně je na léto domluvena obsádka kapra, forma litomyšlský kapr, nebo opět již zmíněný Amurský lysec. Litomyšlský kapr je vyšlechtěná forma kapra, která je kratší ale o poznání vyšší.