Rybářský řád - sportovní rybolov Lechovice

Rybářský řád - úvod

Rybník Lechovice je soukromou vodní plochu s možností odlovu ryb na udici, respektující zákon o rybníkářství č. 99/2004 Sb. Povolení k lovu může získat každý, kdo splňuje a dodrží podmínky stanovené tímto rybářským řádem.

I. Základní ustanovení

 1. Co není povoleno rybářským řádem, je zakázáno!
 2. Lovící provádí veškerou činnost na své vlastní nebezpečí
 3. Oprávnění k rybolovu mají pouze osoby, které si předem rezervovaly a zakoupily platnou povolenku pro tento soukromý revír.
 4. Rezervace místa je nutná pro každý typ povolenky. Rezervace lze provést telefonicky nebo pomocí rezervačního systému. Bez předchozí rezervace nemusí být povolen lov!
 5. Rybolov je povolen pouze na místech vyznačených v mapě a to vždy v rámci daného lovného sektoru Lovných míst. Lovná místa jsou vyznačena zkratkou LM.
 6. Na vyhrazeném lovném místě mohou aktivně rybařit max. 2 osoby.
 7. Rybaření z hráze je povolenou pouze pro uživatele skupinové povolenky. Tzn. v případně, kdy si rezervujete celou vodní plochu.

II. Doba lovu

 1. Duben a květen - 07.00 - 19.00 hodin (pouze denní lov).
 2. Červenec až září - 24 hodin
 3. Říjen a listopad - 07.00 - 19.00 hodin
 4. Mimo uvedené doby lze provést rezervaci pouze po předchozí domluvě s provozovatelem nebo pokud je rezervace přístupná z rezervačního systému.

III. Způsoby a techniky lovu

 1. Lze lovit technikami na položenou a na plavanou, pokud není povolena výjimka.
 2. K lovu lze využít max. dva pruty s průběžnou montáží a jedním návazcem. Srkačky a jiné neprůběžné montáže jsou přísně zakázány.
 3. Lovící, který nedovršil věku 15 let, smí lovit pouze na jeden prut za doprovodu osoby starší 18 let, která má buď platnou povolenku k lovu nebo s lovem zkušenosti.
 4. Je zakázáno používat pletené a odhozové šňůry.
 5. Lze využít i háčky jak s protihrotem tak i bez.
 6. Povolené návnady a vnadění: boilies, pelety, vařená nebo sterilizovaná kukuřice, vařený partikl, pečivo.
 7. Zakázáno lovit na: červy, rousnice, žížaly, krev. Přičemž červy lze využít k vnadění. Dochází velmi často k pozření celé návnady i s háčkem až do zažívacího traktu ryby. Většina ryb poté hyne.
 8. U speciální povolenky na lov dravců lze použít techniky vláčení na třpytku, umělou rybku. Lov na živou nebo mrtvou rybku je povolen pouze po předchozí domluvě s provozovatelem. Povoluje se zpravidla zkušeným rybářům.

IV. Povinná výbava lovícího

 1. Polstrovaná vanička pod úlovek. Obyčejné podložky nejsou povoleny, protože většina lovných míst je ve svahu. Vaničku lze zapůjčit.
 2. Podběrák s rameny min. 70 cm - lze zapůjčit
 3. Vyprošťovač háčků
 4. Metr - pokud má lovící povolení k lovu s rybou
 5. Desinfekci pro případné ošetření místa poškozené ryby
 6. Vezírek min. se třemi kruhy v případě oprávnění k ponechání úlovku

V. Hájené druhy ryb

 1. Všechny formy jesetera, candát, lín, okoun
 2. Štika, pstruh - možný lov jen za příplatek nebo speciální členskou povolenku

VI. Lovné míry ryb

 1. Kapr 40 - 55 cm
 2. Amur 55 - 70 cm
 3. Štika 60 - 80 cm dle ustanovení V. písm. b)
 4. Pstruh 30 - 45 cm dle ustanovení V. písm. b)
 5. Plevelná ryba - pokud není stanoveno jinak, tak max. 3 kg.

VII. Povinnosti lovícího

 1. Lovící je na svém stanovišti povinen udržovat maximální pořádek a čistotu v průběhu celého lovu. Po skončení lovu uklidí lovné místo.
 2. Lovící je povinen si zabezpečit své věci proti případné krádeži. Provozovatel neručí za vybavení lovícího!
 3. V případě větrného počasí si lovící zabezpečí veškeré vybavení a věci tak, aby nedošlo k jejich poletování po okolí. Zejména se jedná o deštníky, bivaky a odpadky!
 4. Svým chováním a způsobem lovu nesmí obtěžovat nebo ohrožovat ostatní lovící nebo vlastníky okolních pozemků a nemovitostí (zejména hluk, lov mimo vlastní sektor, nadměrné požití alkoholických nápojů aj.)
 5. Pokud lovící zjistí zásadní porušení tohoto rybářského řádu jinými uživateli, je povinnen toto oznámit provozovateli. Lze tak učinit i anonymně přes náš formulář nebo telefonicky.
 6. Po ukončení lovu odevzdá lovící povolenku obsluze. V případě nepřítomnosti obsluhy nahlásí lovící konec svého lovu nejméně hodinu předem telefoniky, pokud nebylo dohodnuto jinak.
 7. Lovící je povinen se nacházet v reakční vzdálenosti svých prutů pokud jsou nahozeny. K tomuto účelu lze na dobu nezbytně nutnou pověřit jiného lovícího s platným povolením k lovu.
 8. Lovící se smí pohybovat pouze na pozemku areálu pro rybolov. Platí přísný zákaz vstupu na soukromý pozemek druhého břehu rybníka.

VIII. Zacházení s úlovky

 1. Veškeré úlovky musí být zdolávány šetrně s ohledem na odpor a velikost ryby.
 2. K vytažení zdolané ryby musí být použit podběrák vyhovující ust. IV. odst. b). Ryba musí být bez prodlení umístěna do tzv. vaničky, kde lze provést samotné vyproštění háčku. Toto ustanovení se vztahuje na všechny druhy ušlechtilé ryby i plevelné ryby nad 30 cm.
 3. Vyproštění háčku ve vodě je povoleno pouze tehdy, pokud je předpoklad bezproblémového vyproštění háčku.
 4. Plevelné ryby se nesmí vyhačovat zavěšené nebo ponechávat zavěšené i v případě, že si ji chcete ponechat. Takový úlovek odháčíte buď přímo ve vodě nebo ve vaničce.
 5. Fotografování úlovku je povoleno pouze v kleče nad samotnou vaničkou. Bezprostředně po pořízení fotografií musí být úlovek navrácen zpět do vody nebo umístěn do vezírku.
 6. Před umístěním ryby do vaničky je nutné tuto polít čerstvou vodou. Platí především pro letní slunečné dny. Při delší manipulaci s rybou ve vaničce je lovící povinen rybu neustále polévat čerstvou vodou z rybníka.

IV. Vstup na pozemky

 1. Je zakázáno vstupovat na okolní soukromé pozemky.
 2. V areálu pro sportovní rybolov Lechovice se smí nacházet pouze lovící s platným povolením k lovu. Případný doprovod je lovící povinen nahlásit obsluze!

V. Oprávnění provozovatele

 1. Provozovatel je oprávněn za opakované nebo hrubé porušení pravidel tohoto rybářského řádu zakázat další lov lovícímu a to bez nároku na vrácení finanční částky za povolenku a vratnou zálohu.
 2. Posouzení závažnosti porušování pravidel je na provozovateli.
 3. Provozovatel je oprávněn provádět kontrolu lovných míst, povinného vybavení k lovu a dodržování lovné techniky.
 4. Vyžádá-li si provozovatel namátkově ke kontrole obsahové části zavazadel, batohů aj., je lovící povinen takovému požadavku vyhovět.
 5. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje lovícího v rozsahu uvedeném v článku Souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s ustanovením evropského parlamentu a slouží výhradně pro potřeby provozovatele.
 6. Areál sportovního rybolovu Lechovice je střežen kamerami a fotopastmi. Uživatelé areálu souhlasí s monitorováním jejich činnosti. Věškeré získané obrazové a zvukové záznamy slouží výhradně pro potřebu provozovatele v souvislosti s dohledem na dodržování rybářského řádu. Při vážném porušení rybářského řádu je provozovatel oprávněn poskytnout tyto materiály zákonné složce k dalšímu řízení.

VI. Ostatní ustanovení

 1. Parkování vozidel je povoleno pouze na předem určených místech, která jsou součástí pozemku. Možnosti parkování případně konzultujte s obsluhou nebo provozovatelem.
 2. Rozdělávání ohňů je přísně zakázáno. Toto ustanovení se nevztahuje na grily, vařiče a podobná vybavení.
 3. Zákaz vnadění krví, nevařenou kukuřicí.
 4. Zákaz lovu do čeřínku
 5. Bivakování je povoleno pouze po předchozí dohodě za poplatek.