Lovná místa a sektory Lechovice

Orientační mapa lovných míst

Na následující mapce jsou naznačena lovná místa a lovné sektory. Při zadávání rezervace zvolte prosím správný symbol lovného místa. V případě rezervace celé vodní plochy je organizace lovu, lovných míst a sektorů výhradně na vás. Rybařit nelze pouze z protilehlého břehu a v úseku, který je označen na mapě červeně. Rybolov je rovněž zakázán mimo váš vyhrazený sektor.

Lovná místa a lovné sektory - Sportovní rybolov Lechovice

LM 1 - Lovné místo č. 1

Lovné místo pro max. počet lovících 2. Základní výchozí bod se nachází v pravém rohu hráze směrem od příjezdu. Místo s hloubkou od 2,5 do 4,3 metru. Místo s ideálním přístupem k vodě bez příkrého břehu. Lovné místo je vhodné pro starší osoby díky pohodlnému přístupu k vodní hladině. Lze využít i pro osoby tělesně postižené s doprovodem.

LM 2 - Lovné místo č. 2

Lovné místo pro max. počet lovících 2. Základní výchozí bod se nachází cca 35 m od lovného místa č. 1. Lovné místo s hloubkou od 1,8 m - 2,5 metru. Lovné místo má díky většímu svahu břehu horší dostupnost než lovné místo 1. Toto místo není vhodné pro starší osoby. Pro osoby ZTP nepřístupné.

LM 3 - Lovné místo č. 3

Lovné místo pro max. počet lovících 2. Základní výchozí bod se nachází cca 30 m od lovného místa č. 2. Lovné místo s hloubkou od 0,9 m - 1,8 metru. Stejně jako lovné místo č. 2 je lov ve svažitém terénu a tedy není vhodné pro starší osoby. Pro osoby ZTP nepřístupné.

Lovná místa při objednávce celku

Při objednávce celé vodní plochy je možné zřídit lovná místa kdekoliv v rozsahu LM1 - LM3. Nelze však zřídit lovné místo ve vyznačené červené zóně a nelze lovit mimo vyznačené sektory! Takovou výjimku může povolit pouze provozovatel.

Umístění bivaku

Bivaky je nutné umístit co nejblíže k Vámi sjednanému lovnému místu tak, aby nebyly blíže jak 1,5 m od hranice pozemku. O jejich umístění se předem poraďte s provozovatelem.